B襤Z襤 ARAYIN : +33620574386

Art deco hal覺lar

Sanatç覺lar hal覺 tasarlanm覺 ve daireler ve zaman gemilerin dekorasyonu için ina etti. Bu paspaslar bazen sanatç覺lar覺n imzas覺n覺 ta覺yor.

hal覺 modelleri farkl覺 kökenleri var; Baz覺 mobilya konusunda uzmanlam覺 ressamlar覺n çal覺malar覺 unlard覺r: kuma, goblen, hal覺; dierleri genellikle isimsiz kal覺r iç mimarlar veya dekoratörler, bazen sahip ya da modelcisi ile bir çizim atölyesi kullanmak yükleniciler taraf覺ndan oluturulur. Ancak, biz tasar覺mc覺 müvekkilinin isteklerine göre tasar覺m ve renk yönergeleri vererek yarat覺lmas覺nda onun bir parças覺 olduunu dikkat etmelisiniz.

Ressamlar, yazarlar, tasar覺mc覺lar, mimarlar, heykelt覺ralar, 20. yüzy覺l boyunca hal覺 stilleri yarat覺lmas覺na kendi kariyerlerinde en az bir kez denedim.

襤te repertuvar dönemleri ve tandances geçerli:

Art Nouveau: 1900-1920.

Aral覺k Art: 1925-1930.

Art Deco: 1930.

Neo-Klasik: 1930-1939.

40: 1939-1945.

Sanatç覺lar çal覺覺r: 1945-1960.

günümüze kadar 1960: Modern çal覺覺n.